Polityka Ochrony Danych Osobowych

IT Kontrakt Sp. z o.o., działa z poszanowaniem prywatności i praw, przysługujących użytkownikom witryny www.itkontrakt.pl. Szczególną rolę odgrywa tu ochrona danych osobowych internautów.

Gromadzenie, przetwarzanie i ochrona danych osobowych jest dokonywana przez IT Kontrakt zgodnie z poniższymi zasadami i odnośnymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U.02.101.926 z późn. zmianami)

Dane osobowe, to w myśl art. 6 ust. 1 ustawy wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, takie jak imiona, nazwiska, adresy, adresy poczty elektronicznej, numery telefonów, dane dotyczące zachowań zakupowych, stylu życia, danych demograficznych, itp.

1. Podstawowe założenia polityki ochrony danych osobowych firmy IT Kontrakt

IT Kontrakt, chroni dane osobowe użytkowników witryny, zgodnie z poniższymi założeniami:

 1. Gromadzone i przetwarzane są wyłącznie dane osobowe dostarczone dobrowolnie przez użytkowników witryny
 2. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celach, na które użytkownik wyraził wyraźną zgodę
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, pozostającym poza kontrolą IT Kontrakt, z wyłączeniem kontrahentów, przetwarzających dane w naszym imieniu dla naszych klientów i ich podwykonawców
 4. IT Kontrakt może także ujawnić dane osobowe, gdy jest to wymagane bezwzględnie przez obowiązujące przepisy prawa lub w związku z postępowaniem sądowym
 5. IT Kontrakt nie zbiera danych osobowych od podmiotów trzecich, chyba, że dane te są związane z realizacją umów z tymi podmiotami i są nam przekazywane za zgodą zainteresowanych. IT Kontrakt nie wysyła również masowej korespondencji nie zamówionej
 6. Osoby trzecie, nie będące upoważnionymi pracownikami IT Kontrakt, nie mają dostępu do zgromadzonych danych osobowych
 7. Każdy użytkownik ma prawo do wglądu, poprawienia, bądź uzupełnienia swoich danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych zostanie zaprzestane niezwłocznie, na życzenie użytkownika
 8. Na wszelkie zapytania i uwagi użytkowników, dotyczące polityki ochrony danych osobowych, otrzymają oni niezwłoczną odpowiedź

Powyższe zasady dotyczą wyłącznie danych osobowych, przesyłanych za pośrednictwem wszelkich dróg komunikacji z witryną www.itkontrakt.pl.

Skorzystanie z łącza do innej witryny internetowej, zamieszczonego na stronie, oznacza opuszczenie witryny IT Kontrakt. Firma IT Kontrakt, nie ma wpływu na te witryny ani stosowane przez nie praktyki ochrony danych osobowych, które mogą się różnić od stosowanych przez IT Kontrakt. IT Kontrakt nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za witryny zewnętrzne, ani dane osobowe, przekazywane za ich pośrednictwem.

2. Cele gromadzenia danych osobowych przez IT Kontrakt

IT Kontrakt gromadzi dane osobowe użytkowników witryny w celu:

 1. Zapewnienia obsady na nowo powstałe miejsca/stanowiska pracy
 2. Wyszukiwania i przygotowania kandydatów na przyszłe miejsca/stanowiska pracy
 3. Działań marketingowych, reklamowych i public relations dostarczanych produktów i usług
 4. Realizacji swoich produktów i usług
 5. Poprawy jakości produktów i świadczonych usług oraz ich dostosowania dla potrzeb użytkowników
 6. Wspierania i ułatwiania kontaktów z klientami.

3. Gromadzenie informacji

IT Kontrakt gromadzi dane osobowe użytkowników, za pośrednictwem:

 1. Formularze
  Użytkownik witryny IT Kontrakt, może w momencie wyrażenia chęci skorzystania z oferty firmy, zostać poproszony o wypełnienie formularza, pozwalającego na lepszą identyfikację użytkownika i realizację produktów lub usług. Zebrane w ten sposób dane są przetwarzane wyłącznie zgodnie z zakresem oświadczenia dotyczącego przetwarzania i ujawniania tych danych, zawartego w tych formularzach. Użytkownik może w każdej chwili odmówić zgody na wykorzystywanie swoich danych osobowych lub cofnąć zgodę wyrażoną wcześniej. Użytkownik ma również prawo wglądu, edycji i usunięcia swoich danych osobowych z bazy IT Kontrakt.
 2. Cookies
  IT Kontrakt wykorzystuje tzw. „cookies”, czyli niewielkie pliki z informacjami zapisywanymi na Twoim dysku twardym. Każda przeglądarka jednakże oferuje możliwość dokonania takich ustawień, aby użytkownik był każdorazowo informowany o możliwości przechowywania plików „cookies”. Daje to użytkownikowi możliwość wyboru i akceptacji bądź odrzucenia plików.
 3. Numery IP
  IT Kontrakt analizuje logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników. Informacje te wykorzystywane są w celach administracyjnych serwisu i przy analizach statystycznych Użytkowników.
 4. Korespondencja poprzez e-mail
  Użytkownicy witryny, mają możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikami IT Kontrakt poprzez adresy e-mail dostępne w witrynie. IT Kontrakt przechowuje taką korespondencję w celach statystycznych oraz dla lepszego kontaktu z Użytkownikami, w szczególności jak najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania dotyczące produktów i usług oferowanych przez IT Kontrakt.
  Jednocześnie IT Kontrakt zapewnia, że adresy gromadzone w ten sposób nie będą przekazywane ani w inny sposób udostępniane podmiotom trzecim. Będą one ponadto służyły do komunikacji z Użytkownikiem, wyłącznie w celach przez niego określonych.
 5. Newsletter
  Dane e-mailowe uzyskane podczas subskrypcji newslettera używane będą wyłącznie do wysyłania użytkownikowi informacji dotyczących usług, produktów, nowych partnerów i innych zmian zachodzących w naszej firmie. Subskrybenci newsletterów mają w każdym momencie możliwość rezygnacji z otrzymywania listów elektronicznych dystrybuowanych przez IT Kontrakt.

IT Kontrakt zastrzega sobie prawo do aktualizacji i korygowania swojej polityki ochrony danych osobowych. Ewentualne zmiany, zostaną ogłoszone na tej stronie i zawierać będą wyraźne zaznaczenie daty ich wprowadzenia.

Użytkownik, który chce otrzymać informacje dotyczące naszej działalności, poprawić swoje dane osobowe lub wycofać zgodę na ich przetwarzanie powinien skontaktować się z IT Kontrakt pisząc na adres:

IT Kontrakt Sp. z o.o.
ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław
lub drogą mailową na itkontrakt@itkontrakt.pl

Nagrody

Partnerzy