Warunki Użytkowania Serwisu
Uwaga: przed rozpoczęciem korzystania z witryny zapoznaj się z tymi zasadami. korzystanie z witryny oznacza akceptację zasad jej użytkowania. jeżeli nie akceptujesz tych zasad, zaprzestań korzystania z witryny.
Wydawcą oraz właścicielem serwisu internetowego www.itkontrakt.pl jest IT Kontrakt Sp. z o.o. z siedzibą w 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66, woj. dolnośląskie, Polska. Zarejestrowana w Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 899-25-09-595, KRS: 0000210937, REGON: 933006411. Kapitał Zakładowy: 500 000 PLN.

1. Utwory, dane i informacje zamieszczone w serwisie

Wszelkie prawa do prezentowanych treści, zdjęć, projektów, informacji zastrzeżone są dla IT Kontrakt Sp. z o.o.

Korzystanie z utworów, informacji i danych (oraz ich części) umieszczonych w serwisie www.itkontrakt.pl nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). W szczególności, utworów, informacji i danych umieszczonych w niniejszej witrynie nie wolno w żaden sposób zmieniać, reprodukować lub publicznie prezentować, wykonywać, rozprowadzać lub w inny sposób wykorzystywać ich do celów komercyjnych lub publicznych. Niedozwolone jest również wykorzystanie tych materiałów w dowolnej innej witrynie lub sieci komputerowej w jakimkolwiek celu. Przeglądanie i pobieranie utworów lub ich części, zamieszczonych w niniejszej witrynie, a także ich udostępnianie publicznie możliwe jest wyłącznie w wypadkach przewidzianych wyraźnie w wyżej wymienionej ustawie, w szczególności wyłącznie dla celów prywatnych i niekomercyjnych, pod warunkiem, że do dokumentów tych nie będą wprowadzane żadne zmiany.

Nie obejmuje to projektu oraz układu witryny IT Kontrakt. Elementy jej są chronione przepisami prawa, m.in. ustawami Prawo własności przemysłowej oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i in. Wszelkie znaki towarowe (logo, grafiki, dźwięki, ilustracje) oraz nazwy zawarte w serwisie są znakami zastrzeżonymi w UPRP.

Przesyłanie, powielanie, kopiowanie, w jakiejkolwiek formie dopuszczalne jest wyłącznie za pisemną zgodą IT Kontrakt Sp. z o.o.

Oferta przedstawiona w serwisie www.itkontrakt.pl jest publikowana wyłącznie w celach informacyjnych.

Dane i informacje zawarte w serwisie www.itkontrakt.pl są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych. Firma IT Kontrakt Sp. z o.o., jak również jej dostawcy i inne firmy wymienione w treści niniejszej witryny nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy danych lub nieaktualne informacje zawarte w Serwisie, jak również za szkody wszelkiego rodzaju wynikające z użytkowania lub braku możliwości użytkowania niniejszej witryny, w szczególności danych, informacji, utworów bądź oprogramowania na niej się znajdujących. Koszty serwisowania, naprawy lub modyfikacji sprzętu lub danych, spowodowane użytkowaniem niniejszej witryny obciążają użytkownika w pełnym zakresie.

2. Zasady użytkowania oprogramowanie dostępnego w serwisie

Oprogramowanie dostępne na stronie, jest chronione prawem autorskim i stanowi własność firmy IT Kontrakt. Użytkowanie oprogramowania regulowane jest umową licencyjną użytkownika, towarzyszącą lub dołączoną do oprogramowania. Użytkowanie oprogramowania z naruszeniem powyższej umowy skutkować będzie odpowiedzialnością cywilną i karną. Powielanie i dalsze rozpowszechnianie oprogramowania jest zabronione.

3. Łącza do innych witryn internetowych

Skorzystanie z łącza do innej witryny internetowej, zamieszczonego na stronie, oznacza opuszczenie witryny IT Kontrakt. Firma IT Kontrakt nie monitoruje i nie ponosi odpowiedzialność za treść witryn, do których prowadzi łącze, w szczególności za oprogramowanie, dane lub informacje i inne produkty tam zawarte i rezultaty ich użytkowania. Użytkownik decydujący się na skorzystanie z łącza, działa na swoją odpowiedzialność.

4. Dane wysyłane przez użytkowników za pośrednictwem wszelkich dróg komunikacji z witryną

IT Kontrakt Sp. z o.o. nie chce przyjmować i nie przyjmuje osobistych ani poufnych informacji od użytkowników witryny. Wysyłanie i umieszczanie przez użytkownika materiałów, informacji lub innych danych związanych z komunikacją, w szczególności za pośrednictwem forów, czatów, poczty elektronicznej i innych dróg komunikacji, dokonywane jest na odpowiedzialność użytkownika witryny. Firma IT Kontrakt nie traktuje i nie będzie traktować takich danych jako osobistych i poufnych i nie ponosi żadnego rodzaju odpowiedzialności za takie działania użytkownika i ich skutki. Firma IT Kontrakt Sp. z o.o. i podmioty przez nią uprawnione mogą dowolnie kopiować, ujawniać, rozprowadzać, łączyć i w inny sposób wykorzystywać dane wszelkiego rodzaju Komunikacji, dokonywanej za pośrednictwem niniejszej witryny, a użycie takie nie będzie rekompensowane użytkownikowi, poza przypadkami wyraźnie wynikającymi z przepisów prawa.

Dane osobowe wysyłane do firmy IT Kontrakt w celu otrzymania usług będą traktowane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U.02.101.926 z późn. zm.)

Przesyłając materiały, informacje i inne dane użytkownik gwarantuje, że są one jego własnością, a ich użytek nie naruszy praw osób trzecich lub nie postawi IT Kontrakt Sp. z o.o. w sytuacji naruszenia obowiązujących przepisów prawa. IT Kontrakt Sp. z o.o. nie jest w żaden sposób zobligowana do używania przedstawionych informacji.

Ogłaszanie lub przesyłanie przez Użytkownika do niniejszej witryny lub z jej poziomu materiałów o treści nielegalnej, zniesławiającej, szkalującej, obscenicznej, pornograficznej, zawierającej groźby lub informacje niezgodne z prawem SUROWO ZABRONIONE. Działania takie mogą być zgłaszane powołanym do tego organom. Firma IT Kontrakt Sp. z o.o. może, jednakże nie jest zobowiązana, monitorować oraz przeglądać zawartości wszystkich obszarów witryny, związanych z komunikacją, w tym między innymi pokoi chat, forów, itp. IT Kontrakt Sp. z o.o. nie ponosi jednakże odpowiedzialności za zawartość żadnej Komunikacji, bez względu na to, czy narusza ona prawa własności intelektualnej, zniesławia, narusza czyjąś prywatność, jest nieprzyzwoita czy też w inny sposób niepoprawna. Firma IT Kontrakt Sp. z o.o. może usuwać komunikaty zawierające materiały, lub treści uznane przez IT Kontrakt Sp. z o.o. za obraźliwe, zniesławiające, nieprzyzwoite lub nie do zaakceptowania z jakichkolwiek innych powodów stwierdzonych przez właściciela witryny.

5. Intranet

Wszelkie dane, informacje, utwory, przedmioty prawa własności przemysłowej itp., umieszczone w wewnętrznej sieci IT Kontrakt, stanowią jej wyłączną własność i podlegają ochronie, zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), prawo własności przemysłowej z dnia 20 czerwca 2000r. (Dz.U.03.119.1117 z późn. zm.) i innymi obowiązującymi przepisami prawa. Osoby mający dostęp do intranetu nie mogą kopiować, ujawniać, rozprowadzać, łączyć lub w inny sposób wykorzystywać danych w nim umieszczonych bez wyraźnej zgody IT Kontrakt Sp. z o.o. Wszelkie naruszenia powyższego zakazu będą ścigane sądownie w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

IT Kontrakt Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszej witrynie, w szczególności w prezentowanych ofertach, projektach, informacjach, itp. Użytkownicy korzystający z serwisu niniejszym zgadzają się z w/w warunkami. Wejście do serwisu jest jednoznaczne z akceptacją w/w warunków.

Wszelkie naruszenia prawa autorskiego bądź praw pokrewnych, a także praw własności przemysłowej winny zostać zgłoszone właścicielowi serwisu internetowego www.itkontrakt.pl, firmie IT Kontrakt Sp. z o.o.

6. Polityka cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel domeny www.itkontrakt.pl
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej):
  1. W przeglądarce Internet Explorer należy:
   wybrać z menu głównego pozycję „Narzędzia/Opcje internetowe” a następnie w sekcji „Prywatność” zaznaczyć „Zaawansowane” i wyłączyć pliki cookies.
  2. W przeglądarce Mozilla Firefox należy:
   wybrać z menu pozycję „Narzędzia” a następnie pozycję „Opcje” i określić poziom prywatności w sekcji „Prywatność”.
  3. W przeglądarce Opera należy:
   wybrać z menu pozycję „Narzędzia” a następnie z pozycji „Preferencje” wybrać „Zaawansowane” a potem „Ciasteczka”.
  4. W przeglądarce Google Chrome należy:
   z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję „Opcje” a następnie „Dla zaawansowanych” oraz „Ustawienia plików cookie”.

  Powyższe typy przeglądarek zostały wskazane przykładowo. Z uwagi na dużą różnorodność stosowanych przez Użytkowników przeglądarek, mogą występować pewne różnice w sposobie takiego ich ustawienia, który uniemożliwiałyby instalowanie plików cookies. Zwykle informacje odnośnie do plików cookies można znaleźć w menu „Narzędzia” lub „Opcję”. Bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie można najczęściej znaleźć na stronie producenta danej przeglądarki.

  Warto podkreślić, że przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do niektórych plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może być konieczne do prawidłowego działania Serwisu.

 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć wpisując w wyszukiwarce „pliki cookies” lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Nagrody

Partnerzy